SP Color

Фасадна боја.

Фабрички подготвена силиконска фасадна боја, наменета за надворешна употреба.