Safeboard

Плочa за заштита од Рентген зрачење.

Гипсена плоча со додаток на бариум сулфат (барит), за постигнување на соодветна заштита од Рентгенско зрачење. Се употребува со исполна од соодветен, системски, баритен материјал. 

ДЕТAЛИ

Ѕидови, ѕидни облоги и спуштени тавани во Рентген сали или заболекарски ординации со Рентген апарати. Системот се пресметува според карактеристиките на Рентген апаратот.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Safeboardсептември 2009