Mosaic Finish

Фасаден малтер за сокле.

Фабрички подготвен акрилен фасаден малтер наменет за пределот на соклето, со мермерна фракција или со кварцен песок.