Импрегнирана плоча GKB-I

Влагоотпорна гипсена плоча.

Гипсенaa плочa, чие јадро и картон се специјално импрегнирани против впивање на влага.

 

Ознака: син печат од задната страна; зелен картон од предната и задната страна.

ДЕТAЛИ

Бањи, тоалети и куjни, каде владеат кратки периоди на влага. Вграденото ниво на импрегнација не бара употреба на хидроизолација по целата површина на плочите.

Фугирање на споевите со или без бандажна лента, со Knauf Uniflott импрегриран.

Опис на производ Должина (mm) Дебелина (mm) Бр. на производ EAN
Кнауф плоча H13
(GKB–I 12,5 mm)
2000 12,5 00167753 4003982001665
2500 00167754 4003982001672
2600 00167755 4003982001924
2800   4003982224873
Кнауф плоча H15
(GKB–I 15,0 mm)
2000 15,0 00261395 9002943032651
2500 00261396 9002943031432