Fugenfüller Импрегниран

Гипсена, импрегнирана маса за исполна на споеви на импрегнирани плочи, во системи во влажни простории.

Кнауф Fugenfüller Imprägniert е гипсен, прашкаст материјал со адитиви за импрегнација, наменет за употреба со импрегнирани гипсени плочи. Неговата зелена боја, целосно одговара на бојата на импрегнираните плочи, за полесна визуелна контрола при употреба во систем.

ДЕТAЛИ

  • Прашкаст материјал, пакуван во вреќички
  • Импрегниран материјал за фугирање на гипсени плочи во влажни простории
  • Со кремаста структура, лесен за обработка
  • Лесен за мешање, без грутки
  • Брзо ја постигнува наведената цврстина
  • Оптимирано време за обработка
  • Добра лепливост
  • За споеви со висок квалитет на обработка
  • Висока издашност
  • Зелена боја

За рачна исполна на споеви на гипсени плочи со HRK (полукружен) и HRAK (полукружен закосен) раб и препорачана употреба со Кнауф бандажба лента.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Fugenfüller импрегниранјуни 2016
Опис на производ Варијанта Бр. на производ EAN
Fugenfüller Импрегниран 5 kg вреќа 000528809  

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ