Звучна изолација со Кнауф

Дополнителни информации за семинар
Семинарот е погоден за: архитекти и инженери
Место: Кнауф Скопје
Започнува: 12:00 часот
Траење: 2 часа
Број на слушатели: 24
Материјали: Мустри од плочи, соодветни технички листови за ѕидови, тавани и ѕидни облоги.

Планирањето и санацијата на звучната изолација во објектите е сė почеста и погорлива тема за разговор во градежништвото. Дознајте нешто повеќе за Кнауф системите, нивната звучна изолација, позициите каде тие се најефектни, како и за начините на планирање на санација на звучната изолација, според составот на елементот на кој му треба санирање. Каква гипсена плоча? Каква минерална волна? Кои други материјали влегуваат во овие системи?

Регистрирајте присуство на овој семинар