K27.mk Fireboard облога за ПП заштита на вентилациски канали

Облога за ПП заштита на вентилациски канали од поцинкуван лим.

Кнауф Fireboard облога за заштита на канали за вентилација, составена од Fireboard плочи, Кнауф L-лајсна 50/40/3 mm.

 

Подрачје на примена:

Кнауф Fireboard облога за заштита на челични канали за вентилација за постигнување на ПП изолација до L 120.

СИСТЕМИ

K271.mk Kнауф Fireboard канали за вентилација

K271.mk Кнауф Fireboard облога на канал за вентилација.

Fireboard каналите може да се изведат во исто време со каналите за вантилација или подоцна. Дебелината на облогата зависи од нивото на бараната ПП заштита.