D61.mk Kнауф облоги на поткровја

Звучна изолација, противпожарност, енергетска ефикасност.

Полн Кнауф систем за облога на поткровни простори, комбинира елементи кои на крајот на денот значат висока ПП заштита, заштеда на енергија и тивок простор, заштитен од буката на околината и врнежите.

За повеќе информации за системите можностите на употреба, посетете ја наменската веб-страница, „Моето Поткровје“: http://moetopotkrovje.mk/

 

 

 

СИСТЕМИ

D610.mk Kнауф облога без потконструкција

Ваквите облоги во принцип се изведуваат со масивни гипсени плочи, со дебелина од 20 или 25 mm, за исполнување на очекувањата од системот.

D611.mk Kнауф облога на дрвена потконструкција

При можност за употреба на квалитетна дрвена граѓа, Кнауф го препорачува системот D611.mk, поплочен со стандардни гипсени плочи.

D612.mk Kнауф облога на метална потконструкција

Најстандардниот систем на CD-Профили, D612.mk, со можност за спроведување на инсталации во системот, системи за ладење и греење и сл. Типот и слојноста на гипсените плочи значи различни својства на градежната физика. Термо-изолација, звулна изолација, противпожарност.

Детали

Downloads

шифраознакадатапреземи
D61октомври 2003PDF