D16.mk Kнауф елементи за тавани – површински звучници

Дополнителни елементи за тавански облоги и спуштени тавани.

Kнауф Soundboard e површински звучник, за Lo-Fi звуци, говор, систем за известувања во јавни простории и сл.

 

Подрачје на примена

Простории со барања за непрекината естетика на таваните и систем за известување со говор. Кнауф Soundboard е скриен, површински звучник, кој квалитетно го исполнува просторот со музика или говор, без да ја нарушува минималната естетика на белата или обоена површина.

СИСТЕМИ

D179.mk Кнауф Soundboard