Вила Кортопела

Оваа приватна станбена куќа ќе го заинтригира секој минувач, дури и ако тој не е особено заинтересиран за архитектура и градежништво. Има три ката и димензии 10х10m со подрум под целата површина. Соодветно изолирана, куќата со повеќе од 200 m2 се грее со само 3 KW/h. Парцелата има одлична позиција, со прекрасен поглед налево кон градот Скопје, а надесно кон врвот Солунска Глава.

Локација