Хотел Солун

Инвеститор: Сашо Саздов

Изведувач: Макдом

Проектант: Мишко Арсов

Ентериер: Стоун Дизајн

 

Применети системи:

  • W112 - преградни ѕидови
  • W113 - преградни ѕидови
  • W115 - преградни ѕидови
  • W116 - преградни ѕидови
  • W333 фасадни системи
  • Кнауф Ревизиони отвори
  • Лепило за поробетонски блокови

Локација