Хипериум

Инвеститор: ХИПЕРИУМ дооел Скопје

Идеен проект: арх. Јани Возељ - Словенија, проектантско биро Спатио - Љубљана

Изведбен проект: Тетрактис - Скопје

Главен изведувач: Торус инженеринг

Кнауф изведувач: Силинг и Гипсар (Нико Гипс и Колор Стил)

 

 

Применети системи:

 • W 112:   4.945 m2
 • W 113:   1.308 m2
 • W 623:   1.675 m2
 • W 625:   454 m2
 • W 629:   290 m2
 • D 112:   6.410 m2

 

Вкупно вградени количини на плочи:

 • GKB 12,5 mm:   35.300 m2
 • GKB 12,5 mm:   2.700 m2
 • GKF (противпожарни) 12,5 mm:   6.300 m2
 • GKF (противпожарни) 12,5 mm:   600 m2
 • Aquapanel 12,5 mm:   250 m2

 

ALUSTAR - ревизионен отвор (600х600, 300х300): 137 парчиња

Траверза W 234: 74 парчиња

AMF метален самоносечки плафон систем F: 410 m2

Локација