Станбено-деловен објект Тим инженеринг – Ново Лисиче

Инвеститор: Тим Инженеринг

Изведувач на сува градба: Мак Дизајн

Кнауф партнер: Акустик Дизајн

 

Применети системи:

  • Преграден ѕид: W111 - 2.100 m2
  • Ѕидна облога: W623 - 1.500 m2
  • AMF Ekomin Planet - 250 m2
  • Машински гипсен глет малтер MP75 – 4.500 m2

Локација