Куќа на Водно

Проект биро: МОДУС ВИВЕНДИ

Кнауф изведувач:

  • АКУСТИК ДИЗАЈН
  • ТОРУС

 

Применети Кнауф системи:

  • Кнауф преградни ѕидови W112
  • Aquapanel – надворешни цементни плочи
  • FE 50 – самонивелирачки естрих
  • МР 75 гипсени глет малтери
  • Кнауф фасаден систем со камена волна
  • Кнауф Cleaneo Acoustic – акустични плочи за пречистување на воздухот во просториите

Локација