Vermiboard

ПП плоча со висока термоизолациска моќ.

Совршено решение за највисока ПП заштита, во најстрогите позиции на објектите. ПП плоча, со висока термоизолациска моќ, базирана на одличниот минерал Вермикулит, специјално употреблив во комплексни структури. Заштитете ги вашите HVAC канали или изградете ги целосно од оваа плоча (заштедете на база на непотребните челични канали), заштитете ги јаглеродните (карбонски) ленти за појачување на бетонски конструкции, кои се нестабилни на повисока температура, изградете канали за оддимување, пак, од самата плоча, заштитете ги камините, итн.

ДЕТAЛИ

  • Заштита од пожар до 240 минути
  • Значителна структурна отпорност при изложеност на пожар
  • Лепење на споевите на плочите, за побрза монтажа
  • Изведба на вентилациски канали, без потреба од челик
  • Отпорни на свиткување
  • Произведени според МКС EN 15501-2

За системи со потреба од А1 класа на реакција на пожар

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf FireWinмај 2016