Trias

Категорија:

Perfect Surfaces TOP

ДЕТAЛИ

 • Висока издашност
 • Прашкаст производ
 • На база на гипс
 • Квалитет на површини К1-К2
 • Сивкаста боја
 • Заоблени закосени (HRAK), ивици без лента
 • Закосени надолжни ивици (АК), Кнауф Курт лента за споеви
 • Мазна површина и поправка на пукнатини
 • Многу висока отпорност на пукнатини
 • Низок процент на собирање при сушење
 • Едноставно мазнење
 • Брзо постигнување на цврстина
 • Брзо сушење
 • Рачно нанесување со глетарка или шпакла (лопатка за мазнење)
 • Отворено време за работа – 45мин од мешање