SP 260

Минерален фасаден малтер.

Фабрички подготвен минерален фасаден малтер со глатка структура и гранулација од 1,5 и од 2 милиметри.