SM 700

Лепак за лепење и армирање

Лепак за лепење и армирање, ојачан со влакна.

 

Потрошувачка:

  • 5 kg/m² за лепење
  • 7 kg/m² за армирање