Si&Si Finish

Силиконско-силикатен фасаден малтер.

Фабрички подготвен паропропусен фасаден малтер со глатка или зарибана структура и гранулација од: 1,5mm, од 2mm и од 2,5mm.