Safeboardspachtel

Исполнувач за споеви за Safeboard плочи.

Safeboardspachtel е прашкаст материјал на база на специјален гипс, дисперзиски модификуван и со помош на додатоци прилагоден за употреба во системите за заштита од зрачење. За полесна визуелна контрола на градилиште, има жолта боја.

ДЕТAЛИ

  • Заштита од зрачење
  • Прашкаст материјал, се меша со вода
  • Без грутки
  • Добра адхезивна способност
  • Содржи специјален сврзувачки гипс
  • Брза завршна цврстина
  • Голем капацитет за задржување на вода
  • Незначителни димензиони промени при сушењето
  • Лесно чистење на алатите и садовите