RP 240

Минерален фасаден малтер.

Фабрички подготвен минерален фасаден малтер со зарибана структура и гранулација од 2 и од 2,5 милиметри.