“Pocket Kit” лизгачка врата

Лизгачка врата, за употреба во сувомонтажни ѕидови.

Кнауф "Pocket Kit" лизгачката врата создава сосема ново ниво на комфор и висок квалитет на домување и простор за работа. Долгогодишниот стремеж за постигнување на висока практичност, модерен дизајн и ергономија, од Кнауф одделението за иновации ја извлече проширената палета на "Pocket Kit" системот.

 

Видео:

www.youtube.com/watch?v=SVB3xyoi6Xo

 

 

ДЕТAЛИ

  • За употреба во Кнауф сувомонтажни ѕидови
  • За изведба со скриено вратно крило
  • Вклучува механизам за носење на вратни крила од дрво или стако, со тежина до 80kg (дополнителна можност за носивост до 120kg)
  • За употреба со Кнауф CW75 и CW100 профили
  • За употреба со двослојна ѕидна облога
  • Дозволена ширина на вратни крила 610-985 mm
  • Со стандарден систем до вратно крило со висина до 2110 mm
  • За вратни крила повисоки од 2125 mm, во посебна изведба
  • За дебелина на вратни крила до 40 mm кај употреба со CW75mm или max. 65mm кај CW 100 mm профили
  • Посебна штипка за стаклени вратни крила

Кнауф "Pocket Kit" лизгачката врата целосно се вградува во дебелината на Кнауф преградниот ѕид, продолжувајќи ја девизата на Кнауф системите за неограничени можности. Системот штеди простор, создавајќи модерен ентериер и револуционерен изглед на просторот.

Изведбата на лизгачката врата е во согласност со важечките стандарди за преградни ѕидови и Кнауф техничките листови W496 и W496M.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Schiebetür-System Pocket Kitсептември 2016
Опис на производ Варијанта Бр. на производ EAN
Pocket Kit Стандард За дрвени и стаклени вратни крила
(Ш) 610 / 735 / 860 / 985 mm (В) bis 2125 mm
00545310 4003982398482
Pocket Kit Повисок За дрвени и стаклени вратни крила
(Ш) 610 / 735 / 860 / 985 mm (В) > 2125 mm bis 2700 mm
 00545311 4003982398499
Pocket Kit по мерка За дрвени и стаклени вратни крила
(Ш) > 985 bis 1800 mm (В) bis 2700 mm
00545313 4003982398512