Perlfix

Лепак за Кнауф плочи.

Прашкаст материјал врз база на гипс и адитиви, прилагоден за лепење на вертикални површини.

ДЕТAЛИ

Се користи за лепење на разни видови материјали директно на ѕид од цигла, сипорекс или бетон.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Perlfixоктомври 2003