PE – изолациски дискови

Опис на производ Варијанта Бр. на производ EAN
PE - изолациски дискови За М16 и М20 со 4 граничници 00260226  
За М16 и М20 без граничници 00260224  
За М12 без граничници 00260222 4003982183002