MP 75

Гипсен глет малтер за машинско малтерисување.

MP 75 е фабрички подготвен гипсен малтер со додатоци. Се користи како еднослоен внатрешен малтер за ѕидови и тавани на сите видови подлоги. Малтерот машински се шприца под притисок и на тој начин се постигнува одлична врска со подлогата.

 

MP 75 е економично решение кога треба да се малтерисаат големи објекти.

 

 

ДЕТAЛИ

• пријатен за кожата
• еластичен
• издашен
• еднослоен
• голема брзина на малтерисување
• минимум растур на материјал
• брзо се стврднува
• отпорен на гребење
• отпорен на ковање
• ја регулира климата
• го задржува огнот
• можност да се структурира површината
• можност за лепење тапети и керамика

Еднослоен малтер за ѕидови и тавани. За внатрешна примена, вклучително и во кујни и бањи.

Малтерот машински се шприца под притисок и на тој начин се постигнува одлична врска со подлогата. Се нанесува еднослојно, во хоризонтална насока, од горе кон долу.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Кнауф малтериаприл 2006
Knauf MP 75септември 2004