MP 75 L

Гипсен глет малтер – лесен. За машинско малтерисување.

MP 75 е фабрички подготвен гипсен малтер со специјални лесни додатоци за сите видови подлоги. Лесен е за обработка и е особено издашен. Малтерот машински се шприца под притисок и на тој начин се постигнува одлична врска со подлогата.

 

MP 75 е економично решение кога треба да се малтерисаат големи објекти.

 

ДЕТAЛИ

• многу еластичен
• еднослоен
• мн.голема брзина на малтерисување
• издашен
• минимум растур на материјал
• особено лесен за влечење/глетување
• висока постојаност
• брзо се стврднува
• отпорен на ковање
• ја регулира климата
• можност да се структурира површината
• можност за лепење керамика
• не се потребни претходни премази (освен за екстремно порозни подлоги)

Еднослоен малтер за ѕидови и тавани. За внатрешна примена, вклучително и во кујни и бањи.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Кнауф малтериаприл 2006
Knauf MP 75 Lсептември 2004