MP75 SL

Гипсен глет малтер за машинско малтерисување – супер лесен.

Knauf MP 75 SL е супер лесен фабрички подготвен гипсен малтер, многу лесен за работа. Малтерот машински се шприца под притисок и на тој начин се постигнува одлична врска со подлогата. Произведен според EN 13279 на база на минерални врзувачи, полнители и додатоци. Наменет е за сите внатрешни ѕидови и тавани.

 

 • Паропропуслив/ дишечки (до 2 cm)
 • Издашен – помала потрошувачка 7 kg/m²/1 cm слој
 • Подобра звучна и топлинска изолација
 • Може да се нанесе во подебели слоеви
 • Фино завршно покривање
 • Многу впивлива подлога, се премачкува со Кнауф Грундирмител

 

ДЕТAЛИ

 • Според EN 13279;
 • Волуменска густина 750-800 kg/ m3;
 • Јакост на притисок > 2,0 MN/ m2;
 • Јакост на затегнување при истегнување > 1,0 MN/ m2;
 • Површинска тврдост > 5,0 MH/ m2;
 • Густина околу 800 kg/m3
 • Топлоспроводливост околу 0,24 W/mK;
 • Отворено време за работа околу 3 часа;
 • Зрнатост максимално 1,2 mm;
 • Потрошувачка 7,0 kg/ m2/ cm дебелина;
 • Количество добиен раствор околу 135-140 L/ од 100 kg сув малтер;
 • Покривна способност за ѕидна површина: од 25 kg при дебелина на слој од 10 mm: 3,5 – 3,6 m2.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf MP75 SLмарт 2020