KLS – Клешта за ѕид

Клешта за нивелација на ѕидни плочки.