KLS – Кајли

Кајли за нивелација на плочки. Можност за повеќекратна употреба.