Klebespachtel

Фабрички подготвен универзален лепак со влакна, наменет за лепење и армирање на фасадни стиропорни плочи.