H PRO 100

Еднокомпонентна полимер-цементна хидроизолација

ДЕТAЛИ

 • Паропропусност
 • Добра адхезија
 • Ниска апсорпција на капиларна влага
 • Потрошувачка: 1,6 kg/m2/mm
 • Надворешни страни на подрумски простории
 • Внатрешни страни на подрумски простории со пониски негативни притисоци
 • Лифтовски окна
 • Канали за наводнување
 • Бетонски резервоари
 • Резервоари за отпадни води
 • Резервоари за вода за пиење (подлежи на законодавтвото во земјата во која се применува)