Gips Finish

Глет маса за завршно глетување

Многу фина гипсена глет маса за завршно глетување.

 

 • Одлично се израмнуваат нерамнини на површината
 • Идеална како последна операција пред бојадисување
 • Се употребува за глетување на ѕидови и тавани
 • Не формира грутки при замешувањето
 • За рачна обработка
 • Се извлекува на нула

ДЕТAЛИ

 • Прашкаст производ
 • Глет маса за израмнување
 • На база на гипс
 • Висока издашност
 • Глетување и израмнување на нерамни внатрешни површини
 • Препорачана дебелина на слој 1-2 мм
 • Низок процент на собирање при сушење
 • Брзо сушење
 • Рачно нанесување со глетарка или шпакла (лопатка за мазнење)