Fugenfüller лесен

Исполнувач на споеви со бандажна лента.

ДЕТAЛИ

  • Прашкаст производ
  • На база на гипс
  • Квалитет на површини К1-К2
  • Заоблени закосени (HRAK), ивици со лента од стаклени влакна
  • Закосени надолжни ивици (АК), Кнауф Курт лента за споеви
  • Низок процент на собирање при сушење
  • Едноставно мазнење
  • Брзо сушење
  • Рачно нанесување со глетарка или шпакла (лопатка за мазнење)
  • Отворено време за работа – 45мин од мешање

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Fugenfüller лесеноктомври 2003