Flächenspachtel

Глет маса за малтерисани површини.

  • Прашкаст производ
  • Глет маса за исполнување на нерамни ѕидови
  • На база на гипс
  • Висока издашност
  • Низок процент на собирање при сушење
  • Брзо сушење
  • Рачно нанесување со глетарка или шпакла (лопатка за мазнење)

ДЕТAЛИ

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Flächenspachtelоктомври 2003