FirePaint Steel – Thinner

Кнауф Firepaint Steel е фабрички спремен материјал, на кој не му е потребно разредување. Но, постојат случаи кога тоа е потребно (пр. кога се користи разреден слој како завршен слој на системот). Во вакви случаи се додава Firepaint Thinner, во однос наведен во техничкиот лист на материјалот, наменет за распрскување или нанесување со четка.

ДЕТAЛИ

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf FireWinмај 2016