Fireboard-Spachtel

Исполнувач на споеви кај Fireboard плочи.

Прашкаст материјал за обработка на споеви и за површинско израмнување на Кнауф Fireboard плочи.

ДЕТAЛИ

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf FireWinмај 2016

РЕФЕРЕНТНИ ОБЈЕКТИ