F-Panel

Фабрички спремен панел од камена волна и ПП премаз, за противпожарно затворање на отвори низ противпожарни бариери, ѕидови, облоги, тавани.

F-panel е готов панел со дебелина од 5см, кој влегува во системи за ПП заптивање на пробиви од инсталации. Се користи и во комбинација со ПП манжетни, F-Seal противпожарниот силикон и F-Coat противпожарен премаз.

ДЕТAЛИ

  • Материјал од А1 класа на негоривост
  • Лесен за сечење и моделирање
  • Фабрилчки премачкан со ПП премаз
  • Без ограничен рок на траење
  • Мала тежина

За затворање на отвори од инсталации, неправилни отвори околу цевки и регали за електрични водови. Употреблив во елементи од армиран бетон, керамички и поробетонски блокови, сувомонтажни системи и композитни панели.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf FireWinмај 2016
Опис на производ Димензии Бр. на производ EAN
F-Panel 1200/600mm, 5cm 000098394