F-Coat

Противпожарен премаз за употреба во заптивни ПП системи.

F-Coat е противпожарен премаз, кој се користи во системи со F-Panel, противпожарниот панел за заптивање.

ДЕТAЛИ

  • Фабрички спремен пастозен материјал
  • Лесно нанесување преку F-Panel и кабли
  • Можно разредување со вода до однос 1:1
  • Тестирана заштита во систем до EI120

За дополнителна заштита и обработка на системи од F-Panel, како и за премачкување на кабли и снопови од кабли кои преминуваат ПП сектори.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf FireWinмај 2016
Опис на производ Варијанта Бр. на производ EAN
F-Coat 6 kg кофа 000098395