Extrafinish

Глет маса за машинско и рачно нанесување.

Фабрички подготвена глет маса на база на полимерно врзиво, за внатрешна употреба.