Cleaneo Complete

Готови Кнауф акустични панели со дезенирана површина.

ДЕТAЛИ

Кнауф Cleaneo разградува штетни материи:

 • Делува постојано 24 часа дневно и има потполно неутрален мирис.
 • Има забрзано дејство при движење на воздухот во просторијата (тавански вентилатор, клима уред исл).
 • За потполн ефект не се потребни други дополнителни услови (УВ-зрци).
 • Обемот и ефектот на разградување на штетните гасови зависи од нивната концентрација во воздухот, површинската обработка на плочите, типот на перфорација, движењето на воздухот и степенот на застапеност на Кнауф Cleaneo во просторот.

 

Кнауф Cleaneo ја подобрува акустиката и се користи како решение за простории со долга реверберација (ехо) при стандарден говор или музика. Плочите делуваат на два начини. Прво, дупчињата пропуштаат голем дел од енергијата да помине низ плочата и да се изгуби во просторот позади плочата, а филцот залепен на позадината на плочата не дозволува да се врати назад. Процентот на перфорација и типот на дупчињата диктираат различна впивачка моќ кај плочите.

За задоволување на декоративни и акустични барања и за прочистување на воздухот. Кнауф Cleaneo е идеален за:

 • училишта
 • детски градинки
 • болници
 • домови за стари и изнемоштени лица
 • хотели
 • ресторани
 • канцеларии
 • коцертни и кино сали
 • јавни установи

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Cleaneo технологија
Knauf Cleaneoфевруари 2006
Опис на производ Варијанта Бр. на производ EAN

Cleaneo Complete

Готови Кнауф акустични панели со дезенирана површина

8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm бела 00476552 4003982321992
8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm Betonoptik 00476556 4003982322012
8/18 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm бела 00476555 4003982322005
8/18 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm Betonoptik 00476557 4003982322029