BioFinish PRO

Категорија:

Perfect Surfaces PLUS

ДЕТAЛИ

 • Прашкаст производ
 • Глет маса на база на полимер
 • Материјал за израмнување
 • Завршен глет за малтери и бетон
 • Израмнување на површина од гипсени плочи за постигнување на ниво на квалитет К3 и К4
 • Лесно нанесување
 • Долго отворено време за работа
 • Лесно се бруси
 • Поларно бела боја
 • Рачно и машинско мешање на материјалот без грутки
 • Рачно нанесување со глетарка или шпакла (лопатка за мазнење).
 • Отворено време за работа – 20 min од нанесување