BioFinish PRO STARTER

Категорија:

Perfect Surfaces PLUS

 

ДЕТAЛИ

  • Прашкаст производ
  • Глет маса на база на полимер
  •  Идеална за измазнување на нерамни и груби малтери или бетонски површини, пред нанесување на завршниот слој
  •  Лесно нанесување
  • Долго отворено време за работа
  • Лесно се бруси
  • Бела бојa
  •  Рачно и машинско мешање на материјалот без грутки
  • Рачно нанесување со глетарка или шпакла (лопатка за мазнење).
  • Отворено време за работа – 60 min од нанесување