Betokontakt

Премаз за бетон и слабо впивливи подлоги

 

 

ДЕТAЛИ

Слабо впивливите бетонски површини треба да се премачкаат со Кнауф Бетоконтакт (Betokontakt).

Downloads

шифраознакадатапреземи
Кнауф малтериаприл 2006

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ