Beti

Маса за рамнење на ѕидови и подови.

Фабрички подготвена цементна глет маса за внатрешна примена. Наменета е за рамнење на тавани и ѕидови пред нанесување на завршна глет маса и поставување керамика.