Aquapanel “Maxi” SN39mm/500 шраф

За шрафење на дрво и метал до 0.7 mm

Опис на производ Должина (mm) Бр. на производ EAN
Aquapanel "Maxi" SN39mm/500 40 00053500  4260021860151