Aquapanel “Maxi” SB39mm/250 шраф

Шрафови со бургија, за двослојна облога на метал до 2.5 mm

Опис на производ Должина (mm) Бр. на производ EAN
Aquapanel "Maxi" SB39mm/250 40 00058549 4260021860168