Aquapanel “Maxi” SB25mm/250 шраф

Шрафови со бургија, за еднослојна облога на метал до 2.5 mm

Опис на производ Должина (mm) Бр. на производ EAN
Aquapanel "Maxi" SB25mm/250 25 00094730  4260021861066