Acryl Color

Фасадна боја.

Фабрички подготвена акрилна фасадна боја, наменета за надворешна употреба.