Челични ногарки

Опис на производ Висина на подесување Бр. на производ EAN
Челични ногарки М12
поцинкувани
23 – 225 mm 0000256 9002943064911
Челични ногарки М16
поцинкувани
23 – 225 mm 0000256 9002943064911
Челични ногарки М20
поцинкувани
26,5 – 395 mm 0000256