Форм плоча

Гипсена плоча за виткање.

Свитлива гипсена плоча за изведба на заоблени површини. Идеална за обложување на кружни столбови, за кружни преоди помеѓу тавани со различни нивоа, за кружни поткровја или кружни преградни ѕидови и паравани.

ДЕТAЛИ

Монтажа на плочите со сува или мокра постапка, во зависност од радиусот на свиткување.

Опис на производ Должина (mm)  Дебелина (mm)  Бр. на производ  EAN
Кнауф форм плоча
(GKB 6,5 mm)
широчина 125 cm
 2500  6,5 00201301 4003982225092
 2000  6,5 00201299 5310177000204